Sermon for Pentecost Sunday – May 19, 2024

CLICK HERE for a worship video for May 19 Sermon for Pentecost Sunday – May 19, 2024 Acts 2:1-21, John 15:26-27; 16:4b-15 Kjære venner nåde med dere og fred fra Gud vår Far og vår herre Jesus Kristus. Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyde av...

read more